Thời gian của chúng ta, thời gian của sau này.
Nắm tay mà bước, không nghĩ ngợi thiệt hơn.
Tựa nhau khi buồn, ôm nhau khi cần,
Bình bình an an
Cuộc đời càng phức tạp, chúng ta càng đơn giản
Cười xòa vào thế gian rộng lớn,
Đóng cửa giữ lòng
Có bánh, có trà, có nhau!

#raydoanhuy