Tưởng chừng mọi thứ sẽ đứng chững lại, thế nhưng mình đã có một năm chăm chỉ.

Viết xong sách mới sau hai năm tạm ngừng lo công việc truyền thông, có cơ hội dịch hai cuốn sách của thần tượng lớn trong đời: Mariah Carey, Marilyn Monroe. Và trước lúc bước qua tuổi mới vài tiếng đã kịp dịch những dòng cuối quyển tự truyện về Whitney Houston.

Đã biết ơn cuộc đời nhiều hơn; biết buông bỏ cho đi những mối quan hệ độc hại, nhờ đó gặp được nhiều mối duyên mới tốt lành.

Biết giá trị của bản thân và mỗi ngày cố gắng học thêm nhiều điều mới.

Tuổi 33 ập đến không bàng hoàng như mình từng nghĩ.

Mong mỗi ngày trong đời mình từ giờ về sau đều là Hồng Ân!

RAY